Onze doelen

Trees for Life - 2021 / 2022 (via fundraising gerealiseerd 2.600,-)

Trees for Life is een nationaal project van de Unie dat opgezet is in het kader van het 100 jarig lustrum van internationaal soroptimisme onder het thema ‘Trees for a Brilliant Future’. Het project heeft een duaal karakter: In Mali worden met het programma ‘She Grows’ 1100 vrouwen geholpen om bomen te planten en te onderhouden, voedsel te verbouwen en daarmee een inkomen te verwerven. Zo kunnen zij zichzelf en hun kinderen voeden en een toekomst opbouwen. In Nederland worden lokale clubs opgeroepen contact te zoeken met hun eigen gemeente/lokale partners voor het lokaal planten van bomen; een herdenkingsboom op een schoolplein, een voedselbos, heggen, houtwallen, tiny forests, alles mag! Op de website van de unie vind je meer informatie.

100xtree4life-4.jpg
trees4life.jfif

Open Source Book, midwifery and sexuality - 2021/2022 (via fundraising gerealiseerd 1.350,-)

Gedurende de periode van zwangerschap en jong ouderschap heeft de vroedvrouw een langdurige en intensieve band met de vrouw en haar partner. Die beginfase gaat gepaard met veel fysieke, emotionele en seksuele veranderingen, vragen en zorgen. Die vragen en zorgen over seksualiteit worden echter zelden bij de vroedvrouw neergelegd. Onderzoek laat steeds weer zien dat de vrouw / patiënt graag zou willen dat de medische professional dat gesprek begint, terwijl veel professionals zich ongemakkelijk voelen bij dit thema en er niet in zijn opgeleid. De start van dit project ligt bij Sam Geuens, een Belgische seksuoloog en docent aan de School voor Vroedkunde in Hasselt. Zijn positie tussen de werelden van seksuologie en vroedkunde maakte hem zeer bewust van de bijna totale afwezigheid van het thema seksualiteit en intimiteit in de vakliteratuur voor vroedvrouwen en in hun curriculum. Dat leidde tot het idee om een open source boek te schrijven voor de beroepsgroep van vroedvrouwen over de hele wereld. Internationaal is er vraag naar en is er nog niet zo’n boek. We willen een Open Access (OA) boek. Dat houdt in dat iedereen (over de hele wereld) met een internetverbinding het boek gratis kan downloaden. Verwachte publicatie: In de eerste helft van 2022

open boek.jpg
 
 

Cycle out of Poverty

Cycling out of Poverty (CooP-Africa) is een Nederlandse stichting en ondersteunt scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Kenia en Oeganda met fietsen om de toegang tot basisbehoeften en -diensten te verbeteren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen.
Voor ons in Nederland is het hebben van een fiets een vanzelfsprekendheid. We leren al jong fietsen en hebben daardoor een grote mate van vrijheid. Kinderen kunnen zelf op de fiets naar school en afspreken met hun vrienden. Ook als volwassene pak je makkelijk even snel de fiets en heb je zo eenvoudig toegang tot diverse voorzieningen.
 
Toegang tot voorzieningen en kansen op werk en inkomen, is een van de belangrijkste factoren om jezelf te kunnen ontwikkelen. Toegang tot scholen, toegang tot ziekenhuizen en toegang tot werk. Afrikaanse vrouwen en kinderen leggen dagelijks lange afstanden af te voet, vaak met vele kilos water en sprokkelhout op hun hoofd. Lopend naar school, naar ziekenhuizen of naar gebieden waar ze kunnen werken. Een fiets biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. En bovendien draagt ​​een fiets bij aan een meer duurzame samenleving en wereld als een milieu- en mensgericht vervoermiddel.
Stichting Cycling out of Poverty kent 3 fietsprojecten Bike4School, Bike4Care en Bike4Work.
Dit jaar is daar de aandacht voor de bestrijding van corona bijgekomen door de inzet van fietsen voor gezondheidswerkers en leden van het Covid-19 Task Force. Deze gezondheidswerkers en leden van het Covid-19 Task Force worden door de Coronamaatregelen belemmerd in hun werk doordat zij geen eigen vervoer hebben en het openbaar vervoer is stilgelegd. Ze kunnen dus alleen te voet hun werk doen. Terwijl zij juist een cruciale rol spelen in het afremmen van de verspreiding van Corona en de rust en de vrede te bewaren in deze gespannen situatie.
 
Stichting Cycling out of Poverty is opgericht door Marieke de Wild en Luuk Eijckmans. In 2004 woonden ze in Oeganda en deden onderzoek naar de impact van fietsen op het levensonderhoud van arme Afrikaanse vrouwen en hun gezinnen. De resultaten waren indrukwekkend en bij terugkomst in Nederland konden ze het niet los laten en zijn gestart met kleinschalige fondsenwerving. Inmiddels behoort de stichting tot Erkende Goede doelen.
 
Meer weten over CooP Africa www.coop-africa.org/nl/

coop3.jpg
coop 1.jpg
 

Menstruatie Armoede

Geen enkele vrouw of meisje zou zich zorgen moeten maken over waar haar volgende tampon of maandverband vandaan moet komen. We hebben menstruatie-armoede als thema gekozen, omdat er helaas meisjes en vrouwen zijn die in het dagelijkse leven belemmerd worden door het feit dat ze geen of onvoldoende middelen hebben om een ​​maandverband of tampons te kopen. Volgens een onderzoek van Plan Nederland gaat het in een Nederland om bijna een op de tien meisjes. Het eerste onderdeel van de actie is heel concreet. Namelijk ervoor zorgen dat in elk geval de cliënten van de voedselbank Ede kunnen beschikken over goed materiaal. Recent heeft Kimberly Clark een flinke hoeveelheid Kotex maandverband en tampons gedoneerd aan de de voedselbank Ede. 

MA2.jpg
MA 1.jpg
 

Naaiatelier voor vluchtelingenvrouwen

Sinds september 2017 is er wekelijks op woensdagmiddag het naaiatelier in de Meerpaal in Ede.  Het doel is om op een kleinschalige en persoonlijke manier vrouwen met een migratie achtergrond te laten groeien in hun zelfvertrouwen en vrouw zijn.

Er komen acht tot tien vrouwen bij elkaar om eigen kleding te leren naaien en met elkaar in gesprek te gaan.  Het naaiatelier is heel belangrijk voor de vrouwen, het contact onderling, de goede gesprekken, het plezier met elkaar en ontdekken van talenten zijn van onschatbare waarde. 

Naast de wekelijkse middag in de Meerpaal worden de vrouwen gestimuleerd om mee te doen aan activiteiten op een andere locatie. Twee keer per jaar wordt er met elkaar op de markt stof gekocht en ergens koffie gedronken.

In oktober 2019 is er een eerste succesvol benefiet diner georganiseerd. Vrouwen van het atelier verzorgen een culturele maaltijd bij een van de Soroptimisten thuis. De opbrengst van dit diner komt in zijn geheel ten goede aan het naaiatelier. Door te koken voor anderen groeien de vrouwen in hun zelfvertrouwen en dragen ze zelf bij aan het in standhouden van het atelier.

Drie vrouwen van het atelier nemen deel aan het project Cook van de gemeente Ede.  De vrouwen koken in de Meerpaal voor bedrijven en instanties en delen daardoor onbetaald mee in het project Cook dat hen begeleid naar betaalde of onbetaalde activiteiten in onze samenleving.

Het naaiatelier wordt begeleid door Karin van Klaveren (coupeuse en vrijwilliger in de Meerpaal) en leden van de club.

 
1558703489227.jpg
1558703489012.jpg
1558703488757.jpg
 

My Book Buddy laat kinderen lezen! (2017-2020)

Goede verhalen openen het venster op de wereld en zijn bewoners, dat het logo van My Book Buddy zo mooi verbeeldt. Het goed en met plezier kunnen lezen, is een basisvaardigheid die kinderen verder brengt op school. Het brengt hen ook verder in het leven, omdat een opleiding de kansen vergroot op het krijgen een goede baan. De boeken vol informatie verbreden de kennis. Daarnaast is lezen een vorm van ontspanning in een omgeving die voor veel kinderen sober is en vol zorgen.

My Book Buddy hecht eraan de lokale bevolking te laten participeren en haar economie te stimuleren. De boekenkasten worden lokaal gefabriceerd, boeken en tasjes lokaal ingekocht.

My Book Buddy sluit aan bij de Sustainable Development Goals van de VN die bestrijding van armoede en kwaliteit van onderwijs als doelen onderschrijft.

My Book Buddy ondersteunt projecten eenmalig, vanaf de start moet duidelijk zijn dat de scholen en de ouders zelf verantwoordelijkheid nemen voor continuïteit en duurzaamheid.

Het Bestuur, de medewerkers en reisgenoten van My Book Buddy zijn betrokken en bewogen vrijwilligers. De kernwaarden van My Book Buddy geven betekenis aan ons dagelijks denken en handelen en zijn leidend: kindvriendelijk, deskundig, met impact, relevant, eenvoudig.

MMB2.jpg
5.jpg
 

Het Mooi Leven Huis (2019-2020)

‘Ik ga thuis wonen in het Mooi Leven Huis’! Dat is het thema van een huis in Bennekom, wat op dit moment aan de Langhoven gebouwd wordt. Voor 27 mensen met een beperking. Een uniek huis, op een fijne locatie, in een mooi dorp: het Mooi Leven Huis Bennekom. Het Mooi Leven concept is een nieuw woonconcept in Nederland voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Bewoners kunnen samen met hun familie, professionele begeleiders en vrijwilligers invulling geven aan het leven zoals zij dat zelf willen. Waarbij het gezin het uitgangspunt is. Een thuis voor iedereen, voor de ouder, de broers en zussen, de bewoner, de professional en de vrijwilliger. Geen dwingend zorgsysteem, maar samen werken aan Mooi Leven. Belangrijk voor de bewoners is: ‘Mogen zijn wie je bent’, ‘Kunnen doen waarvan je geniet en met wie je dat wilt’, ‘Gelijk zijn aan elkaar ook al is iedereen anders’, ‘Eigen grenzen mogen aangeven en ‘Verbinding zoeken met elkaar’. De bouw van dit prachtige pand is in februari 2019 gestart. Het is de bedoeling dat de bewoners in mei/juni 2020 de woning in gebruik gaan nemen. De soroptimisten leveren een bijdrage aan een (mobiele) snoezelbadkamer. 

 

 

Uw donatie helpt ons, als Soroptimist Cub Bennekom & Beekdal, om deze mooie projecten te ondersteunen. 

hmlhII.png
MLH.png
 

Stichting Kinderen Karuna Jabalpur ( SKKJ) 2017-2019

In Karuna Jabalpur wonen kinderen, die afgestaan zijn voor adoptie, maar door omstandigheden niet geadopteerd konden worden. Indiase kinderen worden in India zelf geadopteerd. Kinderen met een beperking worden in de Indiase maatschappij helaas nog niet geaccepteerd en daarom ook niet geadopteerd. Deze kinderen worden in Jabalpur opgevangen. Dit huis heet ‘Karuna’ wat ‘zorg met compassie’ betekent. 

 

SKKJ heeft ook een speciaal scholingsfonds ingesteld om de scholing van vijf gezonde meisjes in Karuna te kunnen financieren. Deze meisjes wonen in Karuna, omdat zij niet zijn geadopteerd en er inmiddels te oud voor zijn. Gelukkig hebben ze nu een pleegmoeder en vormen ze samen met haar een gezin. De meisjes volgen een opleiding en die kost veel geld.

 

Omdat de school waarop de kinderen zaten voor de zomer (van 2018) werd opgeheven, is er naar een andere school gezocht. Die school is gevonden, maar de kosten daarvan zijn hoger dan die van de opgeheven school. Met de lezing van Lilianne Ploumen en de veiling hopen wij, Soroptimistclub Bennekom & Beekdat zoveel mogelijk binnen te halen voor SKKJ

1.jpg
2.jpg
 

School For Justice (2017-2019)

Naar schatting worden er wereldwijd meer dan 2 miljoen kinderen uitgebuit in de gedwongen prostitutie. De beste kans om het systeem aan te pakken is van binnenuit.

Met School for Justice wordt de straffeloosheid in eigen land aangepakt. Het programma geeft meisjes die bevrijd zijn uit kinderprostitutie de kans om te gaan studeren en als advocaat, journalist, juridisch ondersteunend medewerker, maatschappelijk werker of politieagent samen de straffeloosheid in eigen land aan te pakken: ‘Educate to lead, to change the system!

School for Justice is een initiatief van ‘Free a girl dat vanuit ‘de landelijke Unie  Soroptimistclubs.

 

India heeft de meeste minderjarige meisjes in de gedwongen prostitutie ter wereld. Naar schatting zijn er in India 1,2 miljoen slachtoffers van kinderprostitutie. Soroptimistclub Bennekom&Beekdal heeft School For Justice finnacieel ondersteunt via de veiling opbrengst

3.jpg